Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k přijímání dětí: aktualizace k 1.4.2022

Přednostní přijetí mají děti s povinným předšk. vzděláváním nebo děti s OŠD v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Přijímání dětí dle bodů:

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti:

  • 5 let………………….. 7 bodů

  • 4 roky………………… 6 bodů

  • 3 roky………………… 5 bodů

Děti s trv. bydlištěm mimo spád.oblast:

  • 5 let ……………………  4 body

  • 4 roky …………………  3 body

  • 3 roky …………………. 2 body

Sourozenec v MŠ:………………1 bod

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti: 

  • 2 roky……………………. 1 bod

Děti s trv. bydlištěm mimo spád. oblast:

  • 2 roky…………………….  0 bodů

Pokud dojde ke shodě bodů dětí, rozhoduje věk dítěte, přednost má starší. 

Aktualizaci provedla:  Sylva Fišerová- ředitelka školy

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/