Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k přijímání dětí: aktualizace k 1.9.2020

Přednostní přijetí mají děti s povinným předšk. vzděláváním nebo děti s OŠD v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Přijímání dětí dle bodů:

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti:

  • 5 leté…………………6 bodů

  • 4leté………………….5 body

  • 3leté………………… 4 body

Děti s trv. bydlištěm v jiné obci nebo městě:

  • 5leté………………….4 body

  • 4leté………………….3 body

  • 3leté………………….2 bod

Sourozenec v MŠ:………………..1 bod

Děti s trv. bydlištěm ve spád. oblasti:

  • 2leté………………….1 bod

Děti s trv. bydlištěm v jiné obci nebo městě:

  • 2leté………………… 0 bodů

Pokud dojde ke shodě bodú dětí 3 letých a mladších, rozhoduje věk dítěte /přednost má starší /.

Aktualizaci provedla Sylva Fišerová- ředitelka školy

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/