Školní vzdělávací program

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

“Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi”

 

Školní vzdělávací program vypracovala p. ředitelka Sylva Fišerová a byl schválen na pedagogické radě dne 29.8.2019      

Platnost od 1.9.2019 do 31.8.2021

   

Identifikační údaje

 

 Adresa: Mateřská škola  Knapovec 8, Ústí nad Orlicí

IČO: 75017636

Kontakt: 465 526 186, 606785040

Ředitelka: Sylva Fišerová

Učitelka:  Kristýna Henslová DiS

                Martina Šmídová- mat. dovolená

Vedoucí ŠJ, kuchařka:  Irena Novotná

Školnice, topič:  Simona Votavová

 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8  je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Jedná se o samostatné zařízení se školní jídelnou. Zřizovatelem mateřské školy je město Ústí nad Orlicí.

 

  Organizace dne:  

 

 6.30 –  9.30 dopolední blok her, pohybových činností a dovedností dle volby dětí

 8.30 – 8.40 tv. chvilka

 8.40 –  9.00  hygiena, svačina

 9.10 –  9.30 řízené i volné činnosti

 9.30  – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.15 oběd

12.15 – 14.00 odpočinek

14.00 –  14.15 svačina

14.15  – 16.00 odpolední činnosti do rozchodu dětí

 

 Organizace dne je orientační, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí.

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Otevření i uzavření mateřské školy zajišťují p. učitelky nebo provozní zaměstnanci, je-li potřeba.    

 

Obsah vzdělávání

 

1. Pohádková školička

Charakteristika: Smyslem tématu je usnadnit dítěti adaptaci na nové sociální a vzdělávací situace a prostředí formou her a pohádek.

Hlavním cílem je seznámení s prostředím školy, rozvoj základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými v MŠ. Začlenění do třídy, seznámení se se společnými pravidly, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí.

Tématické části:

 • Kašpárek ve školce

 • My jsme kamarádi – my se máme rádi

 • Nemocný kamarád

 • Strašidel se nebojíme

 • Karnevalové dovádění

 • Pohádkové klubíčko

 • Čarodějnice a my

 • Ahoj školko – těšíme se na prázdniny

2. Barevná paleta

Charakteristika: Dle názvu tohoto celku je příznačné, že se děti setkají s poznatky a činnostmi týkajícími se hlavně podzimu a charakterickými znaky tohoto období.

Hlavním cílem bude pokračovat v adaptačním procesu, osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytváření základů estetického vnímání ve vztahu k přírodě, světu kolem nás.

Tématické části:

 • Procházka lesem – plody

 • Košík plný ovoce

 • Na poli a na zahrádce

 • Dráček – barevný fráček

 • Vůně podzimu – vítr a déšť

 • Ježeček Bodlináček

 • Listí zlátne

3. Zimní pohádka

Charakteristika: Velmi krásné období, které děti velmi prožívají. Smyslem tématu je přiblížit dětem čas, který je stvořen pro posilování mezilidských citů a vztahů, plněním tajných přání. Období prožívané v krásné zimní atmosféře.

Hlavním cílem je rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Snažit se více si povídat, zklidnit se a přemýšlet o koloběhu života.

Tématické části:

 • Adventní neděle – čekání na Ježíška

 • Mikuláš, Anděl naděluje – čertík poskakuje

 • Vánoční ladění

 • Vánoce plné dárečků

 • Pomáháme druhým – Tříkrálová sbírka

 • Sněhová vločka

 • Sněhu – sněhu – sněhulák

 • Zimní sportování

4. Jarní pohlazení

Charakteristika: Název tématu nás uvádí do krásného období – probouzející se přírody plné překvapení. Rozkvétající flóra, i rodící se fauna.

Hlavním cílem je vstřebávat atmosféru jara, maximálně využít přírody v MŠ a jejím okolí, zajímat se o vše živé a co se vyvíjí, roste a je v pohybu.

Tématické části:

 • Veselé Velikonoce

 • Jaro už je tu

 • Když začne sluníčko hřát

 • Na našem dvorečku- zahrádce

 • Rozkvetlá louka, park i les

5. Země zvířátek

Charakteristika: Smyslem tématu je seznamovat děti se zvířátky a mláďátky žijící na naší Planetě, jejich užitku, významu a pomoci lidí. Spojení s přírodou, faunou a vnímání krásna kolem nás.

Hlavním cílem je vytvářet u dětí kladný vztah ke zvířátkům, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Tématické části:

 • Poslední vlaštovka

 • Kdo to tady chodí – stopy ve sněhu

 • Máme rádi zvířata – mláďata

 • Zvířátka ze ZOO – jedeme na výlet

 • Jak žijí zvířátka ve volné přírodě

 

.6. Hurá ven – mezi lidi

Charakteristika: Snažíme se v oblasti envirometrie prohlubovat větší kontakt dětí s přírodou, zapojujeme ekologické hry, více pořádáme výletů po okolí naučných stezkách v naši vesnici Semanín. Dbáme na bezpečnost dětí v terénu, poukazujeme na rozdílnost multikultury.

Hlavním cílem: zapojit děti do exkursí a nových poznatků třeba i pokusem, poznáním, experimentováním. Vytváříme u dětí kladný vztah k práci, k rodině, sportu. Snažíme se u dětí pěstovat zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Tématické části:

۰ Vesničko má, středisková

۰ Nebojím se na ulici – doprav. prostředky

۰ Moje hodná maminka

۰ Miska plná vitamínů

۰ Děti na celém světě

۰ Školákův velký den – zápis do 1. třídy

۰ Povolání profese

۰ Hrajeme si s barvami

 

 

 

 

 

 

 

   

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/vzdelavaci-program/