Archiv kategorie: O školce

Školné a stravné

Školné od 1.9.2019 do 31.8.2020  – 430,-Kč.

Stravné činí 33,-Kč na den

Stravné i úplata se vybírají v hotovosti u vedoucí stravování vždy do 15tého dne v měsíci. Datum je zveřejňován na nástěnce.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolne-a-stravne/

Školní vzdělávací program

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

“Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi”

 

Školní vzdělávací program vypracovala p. ředitelka Sylva Fišerová a byl schválen na pedagogické radě dne 29.8.2019      

Platnost od 1.9.2019 do 31.8.2021

   

Identifikační údaje

 

 Adresa: Mateřská škola  Knapovec 8, Ústí nad Orlicí

IČO: 75017636

Kontakt: 465 526 186, 606785040

Ředitelka: Sylva Fišerová

Učitelka:  Kristýna Henslová DiS

                Martina Šmídová- mat. dovolená

Vedoucí ŠJ, kuchařka:  Irena Novotná

Školnice, topič:  Simona Votavová

 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8  je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Jedná se o samostatné zařízení se školní jídelnou. Zřizovatelem mateřské školy je město Ústí nad Orlicí.

 

  Organizace dne:  

 

 6.30 –  9.30 dopolední blok her, pohybových činností a dovedností dle volby dětí

 8.30 – 8.40 tv. chvilka

 8.40 –  9.00  hygiena, svačina

 9.10 –  9.30 řízené i volné činnosti

 9.30  – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.15 oběd

12.15 – 14.00 odpočinek

14.00 –  14.15 svačina

14.15  – 16.00 odpolední činnosti do rozchodu dětí

 

 Organizace dne je orientační, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí.

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin

Otevření i uzavření mateřské školy zajišťují p. učitelky nebo provozní zaměstnanci, je-li potřeba.    

 

Obsah vzdělávání

 

1. Pohádková školička

Charakteristika: Smyslem tématu je usnadnit dítěti adaptaci na nové sociální a vzdělávací situace a prostředí formou her a pohádek.

Hlavním cílem je seznámení s prostředím školy, rozvoj základních společenských návyků ve styku s dětmi i dospělými v MŠ. Začlenění do třídy, seznámení se se společnými pravidly, rozvíjení pozitivních citů k sobě i okolí.

Tématické části:

 • Kašpárek ve školce

 • My jsme kamarádi – my se máme rádi

 • Nemocný kamarád

 • Strašidel se nebojíme

 • Karnevalové dovádění

 • Pohádkové klubíčko

 • Čarodějnice a my

 • Ahoj školko – těšíme se na prázdniny

2. Barevná paleta

Charakteristika: Dle názvu tohoto celku je příznačné, že se děti setkají s poznatky a činnostmi týkajícími se hlavně podzimu a charakterickými znaky tohoto období.

Hlavním cílem bude pokračovat v adaptačním procesu, osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní. Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytváření základů estetického vnímání ve vztahu k přírodě, světu kolem nás.

Tématické části:

 • Procházka lesem – plody

 • Košík plný ovoce

 • Na poli a na zahrádce

 • Dráček – barevný fráček

 • Vůně podzimu – vítr a déšť

 • Ježeček Bodlináček

 • Listí zlátne

3. Zimní pohádka

Charakteristika: Velmi krásné období, které děti velmi prožívají. Smyslem tématu je přiblížit dětem čas, který je stvořen pro posilování mezilidských citů a vztahů, plněním tajných přání. Období prožívané v krásné zimní atmosféře.

Hlavním cílem je rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti, vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Snažit se více si povídat, zklidnit se a přemýšlet o koloběhu života.

Tématické části:

 • Adventní neděle – čekání na Ježíška

 • Mikuláš, Anděl naděluje – čertík poskakuje

 • Vánoční ladění

 • Vánoce plné dárečků

 • Pomáháme druhým – Tříkrálová sbírka

 • Sněhová vločka

 • Sněhu – sněhu – sněhulák

 • Zimní sportování

4. Jarní pohlazení

Charakteristika: Název tématu nás uvádí do krásného období – probouzející se přírody plné překvapení. Rozkvétající flóra, i rodící se fauna.

Hlavním cílem je vstřebávat atmosféru jara, maximálně využít přírody v MŠ a jejím okolí, zajímat se o vše živé a co se vyvíjí, roste a je v pohybu.

Tématické části:

 • Veselé Velikonoce

 • Jaro už je tu

 • Když začne sluníčko hřát

 • Na našem dvorečku- zahrádce

 • Rozkvetlá louka, park i les

5. Země zvířátek

Charakteristika: Smyslem tématu je seznamovat děti se zvířátky a mláďátky žijící na naší Planetě, jejich užitku, významu a pomoci lidí. Spojení s přírodou, faunou a vnímání krásna kolem nás.

Hlavním cílem je vytvářet u dětí kladný vztah ke zvířátkům, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Tématické části:

 • Poslední vlaštovka

 • Kdo to tady chodí – stopy ve sněhu

 • Máme rádi zvířata – mláďata

 • Zvířátka ze ZOO – jedeme na výlet

 • Jak žijí zvířátka ve volné přírodě

 

.6. Hurá ven – mezi lidi

Charakteristika: Snažíme se v oblasti envirometrie prohlubovat větší kontakt dětí s přírodou, zapojujeme ekologické hry, více pořádáme výletů po okolí naučných stezkách v naši vesnici Semanín. Dbáme na bezpečnost dětí v terénu, poukazujeme na rozdílnost multikultury.

Hlavním cílem: zapojit děti do exkursí a nových poznatků třeba i pokusem, poznáním, experimentováním. Vytváříme u dětí kladný vztah k práci, k rodině, sportu. Snažíme se u dětí pěstovat zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách.

Tématické části:

۰ Vesničko má, středisková

۰ Nebojím se na ulici – doprav. prostředky

۰ Moje hodná maminka

۰ Miska plná vitamínů

۰ Děti na celém světě

۰ Školákův velký den – zápis do 1. třídy

۰ Povolání profese

۰ Hrajeme si s barvami

 

 

 

 

 

 

 

   

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/vzdelavaci-program/

Provoz školky

Provoz mateřské školy : 6.30 – 16.00

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/provoz/

Historie a současnost školky

Mateřská škola v Knapovci vznikla rozsáhlou adaptací bývalého dětského útulku, i budovy školy, ve které byl dětský útulek umístěn.

Provoz dětského útulku ve starém zařízení trval do konce školního roku 1976-1977. V následujícím školním roce 1977- 1978 začala rozsáhlá úprava celého objektu na samostatné celky- mateřská a základní škola. Prostory pro základní školu v 1. patře se v současné době nevyužívají a jsou poskytnuty k pronájmu mateřskou školou.

Mateřská škola sídlí v přízemí budovy. Je jednotřídní, vesnická s kapacitou 25 dětí. Sdružuje děti  z Knapovce a z  přilehlých vesnic- Dolní a Horní Houžovec a z Ústí nad Orlicí.

K budově náleží rozlehlá zahrada, kterou využíváme celoročně. Umožňuje dětem pohybové vyžití s průlezkami, pískovištěm, pergolou, domečkem, kreslící tabulí a různými zákoutími. V zimě je zde i možnost sáńkování a bobování.

Okolí školy nás zve ke krásným procházkám, můžeme pozorovat zvířata, květiny, louky ,stromy a v údolí, kolem potoka i vodní říši.

Naše mateřská škola má jednu velkou třídu, rozdělenou na dvě části zatahovací stěnou. V jedné části jsou  stolečky pro děti , druhá část je určena pro hru, pohyb s lezeckou stěnou a minitělocvičnou a odpočinek dětí. Děti, které neodpočívají celou dobu si mohou hrát u stolečků aniž by rušili ostatní.

Celá třída má několik hracích koutků, podle zájmu si děti mohou vybrat hru v koutku výtvarném, pohybovém-minitělocvična, rodinném-kuchyňka a pokojíček, hudebním,  hru se stavebnicemi anebo čtenářský koutek, kde jsou dětem volně přístupné knihy. Prostor pro hru si děti mohou volně vymezit zástěnami.

 

Třída je také vybavena čističkou vzduchu, abychom co nejvíce omezily šíření virových onemocnění.

Sociální zařízení pro děti i personál je vyhovující, děti mají k dispozici 4 Wc oddělené přepážkami a 4 umyvadla. Děti si po obědě čistí zuby, kartáčky a pasty si nosí z domu. Mateřská škola má vlastní kuchyň, která je po rekonstrukci a vyhovuje hygienickým požadavkům.

Pro děti je zajištěn pravidelní denní řád a organizace, kterou lze podle potřeby a nastalé situace pozměnit. Respektujeme potřeby dětí, do společných činností je nenutíme, ale snažíme, aby si děti mohli ze vzdělávací nabídky vybírat. Nabídka činností odpovídá věkovému složení dětí, které je u nás pro děti od 2,5-3 do 6 let a obsahuje všech pět oblastí vzdělávání dle RVP PV. Započaté činnosti si děti mohou dokončovat v průběhu celého týdne, podporujeme samostatné rozhodování.

 

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/historie-skolky/