Archiv tagů: přijetí do školky

Informace k zápisu

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020-2021  se bude konat 5. května od 14.00 do 16.00 hodin.

Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2020.

Přijímáme děti i během školního roku, pokud máme volné místo nebo se v průběhu roku uvolní.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/informace-k-zapisu/

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v souladu s rozhodnutím zřizovatele a je plakátováno na veřejných místech. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.   Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ / do 30 dnů/.   Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, přijímáme i děti mladší 3 let, pokud souhlasí dětský lékař a pokud je dítě schopné se zařadit do vzdělávání.   Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Zápis do MŠ proběhne 5. května od 14.00 h. do 16.00 h. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte s vyplněnou přihláškou i potvrzením od lékaře. Přihlášku si lze vyzvednout v MŠ od 1. dubna 2020 nebo si ji stáhnout z www.stránek.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/prijimaci-rizeni/