Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8     ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – příloha

 

 

  Stanovuji pro období od 1.9.2013 do 31.8.2014 1.měsíční výši  úplaty za  celodenní předškolní vzdělávání na 300,- Kč   2. Pro děti s celodenní docházkou se může úplata snížit na polovinu, pokud dítě nepřijde celý měsíc – tj. 150,-Kč 3.výše úplaty  pro dobu omezení nebo přerušení provozu  –  podíl měsíční částky násobený    počtem dnů, kdy bude MŠ v provozu             V Knapovci dne:    24.6.2011                                                 ředitelka školy

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/smernice/