Školné / úplata za vzdělávání / a stravné

Školné – úplata za vzdělávání je měsíčně 430,- Kč.

Děti s povinnou školní docházkou se vzdělávají bezúplatně.

Stravné činí 35,-Kč na den- děti 2-6 leté

                     38,- Kč na den- děti s OŠD- 7 leté

Stravné i školné se vybírá v hotovosti u vedoucí stravování vždy do 15. dne v měsíci. 

/ Datum je zveřejňován na nástěnce v šatně. /

 

Platnost od 1.9.2020                                             S. Fišerová- ředitelka školy

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/skolne-a-stravne/