Pravidelné akce

 

 • Logopedický průzkum- depistáž
 • Drakiáda
 • Divadelní představení 
 • Fotografování – Zimní chaloupka
 • Podzimní hrátky s listím, sběr kaštanů pro zvířátka do lesa
 • Oslava Halloween- Den strašidel
 • Lampiónový průvod
 • Mikulášská besídka
 • Adventní pásmo v kostele
 • Vánoční výroba svícnů s DDM v ČT
 • Vánoční dílničky s rodiči
 • Pečení cukroví
 • Zdobení stromečku
 • Vánoční nadílka – besídka pro rodiče a příbuzné
 • Karneval
 • Návštěva knihovny
 • Čarodějnický rej
 • Plavecký výcvik
 • Velikonoční výstava
 • Den Země v UO
 • Exkurze do 1. třídy s aktovkami
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ – Den otevřených dveří
 • Hra Na stopovanou s hledáním pokladu
 • Oslava ke Dni dětí
 • Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici 
 • Den otců – pokusy
 • Výlet s rodiči do Zoo
 • Sportovní hry mateřských škol v UO
 • Rozloučení s předškoláky – pasování 

  a další akce, které nám školní rok přinese, postupně doplňujeme.    

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/akce/