Archiv tagů: školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

“Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi”

 

Na vypracování školního vzdělávacího programu se podílely p. řed. Iva Dobroucká a p. učitelka Renata Skalická, byl schválen na pedagogické radě dne 29.8.2014

 

 

 

Platnost od 1.9.2014do 31.8.2017

 

 
 

 1. Identifikační údaje

 

Adresa: Mateřská škola, Ústí nad Orlicí, Knapovec 8

IČO: 75017636

Kontakt: 465 526 186, 728 259 821, 606785040

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8, je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací. Jedná se o samostatné zařízení se školní jídelnou.

Zřizovatelem mateřské školy je město Ústí nad Orlicí.

Ředitelkou mateřské školy je p. Ivanka Dobroucká, učitelkou p.Renata Skalická, společně pro mateřskou školu vypracovaly školní vzdělávací program s názvem:

„ Se sluníčkem, pastelkami, poznáváme naši Zemi““.

 


Organizace dne:

 

  6.30 –   9.30 dopolední blok her, pohybových činností a dovedností dle volby dětí,

individuální práce

8.20 –   8.40 TV chvilka

8.40 –   9.10  hygiena, svačina

9.10 –   9.30 řízené i volné činnosti

9.30 – 11.30 pobyt venku

11.30 – 12.15 oběd,

12.15 – 14.15 odpočinek

14.15 – 15.30 svačina, odpolední činnosti do rozchodu dětí

 

Organizace dne je orientační, reagujeme na vzniklé situace a potřeby dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 15.30 hodin

Otevření i uzavření mateřské školy zajišťují p. učitelky, nebo provozní zaměstnanci, je-li potřeba.

 

 

Obsah vzdělávání

 

 

Tématické bloky:

 

1.Chutě a barvy podzimu

2.S vločkou a hvězdičkou za královnou zimou

3.Jaro ťuká na vrátka

4.Letní hrátky s kamarády

 

1.Chutě a barvy podzimu

 

Charakteristika: Poznávání nových kamarádů, vytváření pravidel, význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví, sledování změn v přírodě, změny v počasí, čarování s barvami. Ukládání zvířátek k zimnímu spánku, odlet ptáčků. Vědět, co je pro naše zdraví důležité, rozvíjet u dětí  povědomí o časových pojmech.

 

Buď náš kamarád

Maluje sluníčko, červené jablíčko

Čarování skřítka podzimníčka

Kam se ježek v zimě schová?

Zdraví a já

Co děláme celý den

Ťuká, ťuká deštík

Buď náš kamarád

Charakteristika:

Poznávání nových kamarádů, učitelek, personálu v MŠ, ostatních dětí. Pomoc při adaptaci nových dětí seznamování se jmény a značkami, rozvíjet pozitivní city a pocit sounáležitosti, poznávat třídu a okolí. Společně prožívat, komunikovat, nabízet hry, které podporují kamarádství. Umět vycházet jeden druhému vstříc, vnímat co si druhý přeje a snažit se řešit spory domluvou. Postupně děti seznamovat s pravidly třídy.

 

Maluje sluníčko, červené jablíčko

Charakteristika:

Upevňování a rozšiřování poznatků o ovoci a zelenině,znát druhy, názvy, jak je zpracovávat, konzumace. Význam pro naše zdraví, co to jsou vitamíny, praktické činnosti a zpracování -salát, pomazánka, pečení buchty bylinkové čaje, jablečný kompot a ochutnávky.

Čarování skřítka podzimníčka

 Charakteristika:

Přišel podzim, změny v přírodě, padá listí, rozdíl stromy jehličnaté x listnaté, jejich plody, praktické činnosti – tvoření z listů, kaštanů, šípků, barevný podzim – čarování s barvami. Podzimní radovánky, draci papíroví a draci z pohádky. Umožnit dětem pochopit rozdíl mezi nimi pomocí pohádek a praktických činností (výtvarně, pohybově, dramaticky).

 

Kam se ježek v zimě schová

Charakteristika:

Seznamování s volně žijícími zvířaty, poznat jejich způsob života, které zvíře kam patří . Kde bydlí zvířátka v zimě?Potrava, ukládání k zimnímu spánku, odlet ptáků do teplých krajin, uspávání broučků.

 

 Zdraví a já

Charakteristika:

Pochopení důležitosti péče o zdraví, způsoby jeho ochrany a předcházení nemocem. Podpora zdravého žívvotního stylu – péče o čistotu, aktivní pohyb, zdravá strava.Vědět, co našemu zdraví škodí – látky ohrožující život, kde a jak v případě potřeby vyhledat pomoc.

Co děláme celý den

Charakteristika:

Rozvíjet u dětí povědomost o časových pojmech – ráno, poledne, … ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme, pojmy den a noc, slunce a měsíc. Využití encyklopedií.

Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník

Charakteristika:

Všímat si změn počasí, které souvisí s podzimem. Co je to počasí, rozmary počas.S kamarádem pod deštníkem, pojmy – slunečno, oblačno, zataženo, déšť, sníh, piktogramy

 

 S vločkou a hvězdičkou za Královnou zimou

 Charakteristika:

Radostné prožívání předvánočního období v  činnostech ,přibližování zvyklostí a obyčejù, návštěva Tří králù, pohádkami, písničkami a pohybem začnemen nový rok. Připravíme se na neobyčejnou sváteční událost, už, vím co mám znát, až půjdu do školy, poznáváme, jak žijí zvířátka v zimě, máme  čas na pohádky, dramatizace a hlavně dobrou pohodu, přijde tanec, hudba, zimní sportování.

My se čerta nebojíme

Bim, bam, zvony vyzvánějí

Scházíme se v novém roce

Budu školákem

Paní zima kraluje

Únor bílý, pole sílí

Máme tady dětský bál, masopust a karneval

Malování pohádky

 

My se čerta nebojíme

 

Charakteristika:

Přibližování zvyklostí a obyčejů přiměřenou formou, návštěva čerta, anděla a Mikuláše, nebát se jejich návštěvy,, posilování prosociálního chování, obohacování o duševní zážitky různýmí činnostmi.

 

Bim bam zvony už vyzvánějí

Charakteristika:

Radostné prožívání předvánočního období v  činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových. Vyhledávání a předčítání literárních textů.  Seznamování dětí s  tradicí Vánoc, přibližování zvyklostí a obyčejů přeměřenou formou. Výroba vánočních dárků – kamarád – udělat radost někomu, vyjádřit přání, touhu,výzdoba školy, praktické činnosti – pečení cukroví, perníčků, výroba vánočních dekorací na výstavu pro veřejnost. Příprava pásma na besídku – recitace, zpěv, dramatizace.

 

Scházíme se v novém roce

Charakteristika:

Vzpomínání na prožité Vánoce, které ukončily jeden rok a začínáme nový. Připomenout si, co jsme pěkného v loňském roce prožily a co nás čeká v příštím. Co společně prožijeme, seznámíme se s některými pranostikami. Návštěva Tří králů. Pohádkami, písničkami a pohybem začneme nový rok.

 

Budu školákem

 

Charakteristika: Podporovat a rozvíjet zájem o učení, schopnosti sebeovládání

Připravujeme se na zápis do školy, procvičujeme počet, barvy, geometrické tvary a umíme si hrát se slovy. Neobyčejná sváteční událost.


Paní zima kraluje

Charakteristika:

Charakteristika ročního období, co patří k zimě. Příroda odpočívá a my se zabavíme –  zimní říkanky, písničky, pohádky a dramatizace, hry se sněhem a na sněhu.

 

Únor bílý pole sílí

 Charakteristika:

Poznáš, kdo dělá stopy ve sněhu, od koho mohou být? Zvířata, lyžaři, lidé. Druhy oblečení, druhy sportů, sportovního náčiní, rozhovory o obrázcích, vl. zkušenosti se sportováním v zimě.

 

Máme tady dětský bál, masopust a karneval

 Charakteristika:

Zimní čas si krátíme radovánkami, přijde tanec, hudba, tančím sám i s kamarádem, nebo společně. Různé druhy hudby, nástrojů, příprava masek na karneval – lidové zvyklosti, masopust. Hudba – tanec – veselá mysl. S kým budu tančit, kdo je můj

 

Malováné pohádky

Charakteristika:

Čas na pohádky, dramatizace a hlavně dobrou pohodu. Pochopit, že dobro vítězí nad zlem, že slabším se musí pomáhat, být pravdomluvný. Vyzdvihovat kamarádství, pochopení pro druhé, spolupráci. Pohádkou a hrou se učím i s kamarádem. Seznamovat se s klasickými pohádkami, získat nové poznatky prostřednictvím pohádkových postav.

 Vůně a krása  jara

 

Charakteristika:

Oslava jara,změny v přírodě,  činnosti související s příchodem jara a s jarními svátky- velikonoční zpívání, tvoření – jarní výstava.  Na jaře se probouzejí také zvířátka, rodí se mláďátka a my si je připomeneme.

Vyrazíme ven – jak se chováme na chodníku, silnici, základní dopravní pravidla Budeme si vyprávět o knihách, co nám přináší četba, poslech. Budeme poznávat barvy a naše tělo.Také oslavíme svátek maminek, budeme si vyprávět o rodině,seznámíme se s druhy povolání a připravíme se na besídku.

 

Přišlo jaro do vsi

Co mi kniha napoví

Na tom našem dvoře

Upletu si pomlázku

Každý den je jiný

Hlava, ramena, kolena, palce

Skřítek zahradníček chystá překvapení

U nás doma

Co kdo dělá

Jezdíme, plujeme, létáme a jak se chováme?

Přišlo jaro do vsi

Charakteristika:

Proč vítáme jaro a na co se těšíme, vyhánění zimy písničkou, básničkou, s jarem si zopakujeme pravidla chování. Objevování znaků jara, vliv sluníčka na lidi, přírodu, podporování jarní nálady, citový vztah k živé a neživé přírodě.Praktické činnosti a pozorování. Prohloubení enviromentální výchovy, zvuky v přírodě, změny v počasí

 

Co mi kniha napoví

Charakteristika:

Seznamování dětí s knihou, co v nich najdeme různé druhy knih, šetrné zacházení s knihami, oblíbení ilustrátoři, spisovatelé. Co nám knihy dávají – zábava i poučení.

Na tom našem dvoře

 Charakteristika:

Zopakovat si nebo se seznámit podrobněji s některými druhy domácích a hospodářských zvířat, vědět kde žijí, čím se živí, jak se k nim chováme. K tomu využijeme různé pohybové, estetické a dramatické hry.

 

Upletu si pomlázku

Charakteristika:

Tradice velikonoc, oslava jara, činnosti související s příchodem jara a s jarními svátky- velikonoční zpívání, tvoření – jarní výstava.

Každý den je jiný

Charakteristika:

Děti si během tohoto tématického celku procvičují základní barvy, a jejich odstíny/ světlá, tmavá/, formou pohádky,  písní básní, her. Rozvíjejí si estetické cítění /výtvarné, hudební, dramatické/. Rozvíjejí si komunikativní dovednosti, spolupracují mezi sebou.

Hlava, ramena, kolena, palce…..

 

Charakteristika:

význam a  funkce některých orgánů našeho těla, jeho stavba, části, pohyby, rozvoj smyslů ve hrách, jejich vědomí používání/levá, pravá/.

 

  Skřítek zahradníček chystá překvapení

Charakteristika:

Jarní práce na zahradě, činnosti, se kterými pomáhám, druhy a názvy nářadí, zahradní květiny, provádění experimentů a pokusů, setba, klíčení a sázení, příprava besídky pro maminky – co všechno už zvládnu, vyrobím dárek.Uvědomovat si důležitost vztahů, upevnit poznatky o přírodě.

 

U nás doma

Charakteristika:

Vím, kam patřím? Kdo je moje rodina a kdo do ní patří (mohu být bez rodiny?). Umět popsat svou rodinu, přiblížit dětem domov jako místo, kde je nám dobře – „všude dobře, doma nejlíp!“ ,postavení jednotlivých členů v rodině. Práce lidí, důležitost, nástroje, nářadí, výsledné produkty, co dělají moji rodiče, čím bych chtěl být já.

Naše obec, domov, vlast. Zařízení domácnosti, místnosti v domě, sídliště i rodinné domy, různé stavby, architektura. Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním bydliště.

 

 Kdo, co, čím

Charakteristika: tématická část zaměřená na seznamování dětí s různými profesemi, vytváření pozitivního vztahu k práci

 Jezdíme, plujeme, létáme a jak se chováme?


Charakteristika:

Jak se chovat na chodníku, silnici, základní dopravní pravidla – auta, chodci.  Seznámení s  dopravními značkami, jejich význam a správné dodržování. Učíme se bezpečně pohybovat na ulici, chodníku, hřišti. (kluk z  počítače)

 

 

Letní hrátky s kamarády

Charakteristika:

Oslavíme svátek dětí, zasportujeme si, budeme poznávat drobný hmyz i exotická zvířata, rozloučíme se se školním rokem oblíbenými činnostmi a pronikneme i do vodní říše a darů přírody.

 

Všichni jsme tu rádi a jsme kamarádi

Ukaž co dovedeš

Beruško, půjč mi jednu tečku

Jedeme do Afriky

Ahoj, školko!

Od pramínku až do moře

Hříbku, hříbku, ukaž se mi!

 

 

Všichni jsme tu rádi a jsme kamarádi

 

Charakteristika:

Oslava svátku MDD, pojem lidská rasa, kde všude žijí lidé, mapy, encyklopedie, jak jsme všichni důležití a máme svou cenu (postižení). Mít porozumění pro druhého, tolerance, máme se rádi, jsme kamarádi, vést děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanovených úkolů. Oslavit svátek dětí podle jejích představ.

 

 

Ukaž co dovedeš

Charakteristika:

Týden zdravého pohybu, sám, s tebou, s kamarádem a všichni dohromady. Trénování obratnosti, dovedností, lokomočních a nelokomočních pohybových aktivit a i → ve zdravém těle, zdravý duch. Naučit děti ke zdravému soutěžení, příprava na reprezentaci –  město v pohybu.

 

Beruško, půjč mi jednu tečku

 

Charakteristika:

Ověřování znalostí z oblasti rostlinné i živočišné říše, hry a činnosti zaměřené na uvědomění si důležitosti přírody a potřeby o ní pečovat. Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu. Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce- mravence, motýly, slunéčko sedmitečné. Využití relaxační hudby k rozvoji představivosti / uvolnění/


 

Jedeme do Afriky

Charakteristika:

Seznámit se některými druhy exotických zvířat, jejich život v ZOO, rozdíly mezi domácími volně žijícími a exotickými, vědět, že o zvířata pečujeme.


Ahoj, školko!

  

Charakteristika:

Zakončení školního roku, příprava na sportovní odpoledne, vzpomínání na uplynulé měsíce, výběr oblíbených činností, volné tvoření podle zájmu dětí, vyprávění co koho čeká o prázdninách?

 

Od pramínku až do moře

Charakteristika:

Pojmy potok, řeka, rybník, moře. Odkud se bere voda, její důležitost, voda pitná, užitková., slaná, sladká. Stavby patřící k vodě. Letní hrátky s vodou, bezpečnost, pravidla. Živočišná říše ve vodě a u ní.

 

Hříbku, hříbku, ukaž se mi

Charakteristika:

seznamování dětí s okolním přírodním prostředím, dary přírody, les, houby – poznávání, zkoumání, objevování.

 

 

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/vzdelavaci-program/