Archiv tagů: mateřská škola

Historie a současnost školky

Mateřská škola v Knapovci vznikla rozsáhlou adaptací bývalého dětského útulku, i budovy školy, ve které byl dětský útulek umístěn.

Provoz dětského útulku ve starém zařízení trval do konce školního roku 1976-1977. V následujícím školním roce 1977- 1978 začala rozsáhlá úprava celého objektu na samostatné celky- mateřská a základní škola. Prostory pro základní školu v 1. patře se v současné době nevyužívají a jsou poskytnuty k pronájmu mateřskou školou.

Mateřská škola sídlí v přízemí budovy. Je jednotřídní, vesnická s kapacitou 25 dětí. Sdružuje děti  z Knapovce a z  přilehlých vesnic- Dolní a Horní Houžovec a z Ústí nad Orlicí.

K budově náleží rozlehlá zahrada, kterou využíváme celoročně. Umožňuje dětem pohybové vyžití s průlezkami, pískovištěm, pergolou, domečkem, kreslící tabulí a různými zákoutími. V zimě je zde i možnost sáńkování a bobování.

Okolí školy nás zve ke krásným procházkám, můžeme pozorovat zvířata, květiny, louky ,stromy a v údolí, kolem potoka i vodní říši.

Naše mateřská škola má jednu velkou třídu, rozdělenou na dvě části zatahovací stěnou. V jedné části jsou  stolečky pro děti , druhá část je určena pro hru, pohyb s lezeckou stěnou a minitělocvičnou a odpočinek dětí. Děti, které neodpočívají celou dobu si mohou hrát u stolečků aniž by rušili ostatní.

Celá třída má několik hracích koutků, podle zájmu si děti mohou vybrat hru v koutku výtvarném, pohybovém-minitělocvična, rodinném-kuchyňka a pokojíček, hudebním,  hru se stavebnicemi anebo čtenářský koutek, kde jsou dětem volně přístupné knihy. Prostor pro hru si děti mohou volně vymezit zástěnami.

 

Třída je také vybavena čističkou vzduchu, abychom co nejvíce omezily šíření virových onemocnění.

Sociální zařízení pro děti i personál je vyhovující, děti mají k dispozici 4 Wc oddělené přepážkami a 4 umyvadla. Děti si po obědě čistí zuby, kartáčky a pasty si nosí z domu. Mateřská škola má vlastní kuchyň, která je po rekonstrukci a vyhovuje hygienickým požadavkům.

Pro děti je zajištěn pravidelní denní řád a organizace, kterou lze podle potřeby a nastalé situace pozměnit. Respektujeme potřeby dětí, do společných činností je nenutíme, ale snažíme, aby si děti mohli ze vzdělávací nabídky vybírat. Nabídka činností odpovídá věkovému složení dětí, které je u nás pro děti od 2,5-3 do 6 let a obsahuje všech pět oblastí vzdělávání dle RVP PV. Započaté činnosti si děti mohou dokončovat v průběhu celého týdne, podporujeme samostatné rozhodování.

 

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/historie-skolky/

Úvod

Vítejte na stránkách mateřské školy Knapovec

Mateřská škola je jednotřídní, vesnická, rodinného typu s kapacitou 25 dětí. Sdružuje děti  z Knapovce a z  přilehlých vesnic – Dolní a Horní Houžovec a z města Ústí nad Orlicí.

K budově náleží rozlehlá zahrada, kterou využíváme celoročně. Umožňuje dětem pohybové vyžití s průlezkami, pískovištěm, pergolou, domečkem, kreslící tabulí a různými zákoutími.

V zimě je zde i možnost sáňkování a bobování.

Okolí školy nás zve ke krásným procházkám, můžeme pozorovat zvířata, květiny, louky, stromy a v údolí, kolem potoka i vodní říši.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/