Školné a stravné

Školné od 1.9.2018 do 31.8.2019  – 430,-Kč.

Stravné činí 31,-Kč za den.

Stravné i úplata se vybírají v hotovosti u vedoucí stravování vždy v polovině měsíce – datum je zveřejňován na nástěnce.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/skolne-a-stravne/