Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v souladu s rozhodnutím zřizovatele a je plakátováno na veřejných místech.

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ / do 30 dnů/.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, přijímáme i děti mladší 3 let, pokud souhlasí dětský lékař a pokud je dítě schopné se zařadit do vzdělávání.

 

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Zápis do MŠ proběhne 6.5. od 14 do 16 hodin. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte s vyplněnou přihláškou i potvrzením od lékaře. Přihlášku si lze vyzvednout v MŠ, nebo si ji stáhnout z www.stránek.

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/prijimaci-rizeni/