Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k  přijímání dětí:  

Kritérium   Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt Knapovec   Horní a Dolní Houžovec   Ústí nad Orlicí 3   2     1
Věk dítěte* ** 5 let   4 roky   3 roky 3   2   1
Sourozenec v MŠ   2

*Pokud nedosáhne dítě 3 let do 31.8.2019 rozhoduje nejbližší měsíc narození k tomuto datu. 

** Bez ohledu na bodové ohodnocení přednostně bude vždy přijato v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/