Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k  přijímání dětí:

 

Kritérium   Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt Knapovec

 

Horní a Dolní Houžovec

 

Ústí nad Orlicí

3

 

2

 

 

1

Věk dítěte*

**

5 let

 

4 roky

 

3 roky

3

 

2

 

1

Sourozenec

v MŠ

  2

*Pokud nedosáhne dítě 3 let do 31.8.2012 rozhoduje nejbližší měsíc narození k tomuto datu.

 

** Bez ohledu na bodové ohodnocení přednostně bude vždy přijato v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/kriteria-prijimani/