Kritéria k přijímání dětí

Kritéria k  přijímání dětí:  

Kritérium   Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt- děti 3- 5 l.

                     děti- 2 r.

Knapovec,  Horní a Dolní Houžovec, ulice Sluneční stráň

3  

1

Věk dítěte* ** 5 let   4 roky   3 roky 3   2   1
Sourozenec v MŠ   1

*Pokud nedosáhne dítě 3 let do 31.8.2020  rozhoduje nejbližší měsíc narození k tomuto datu. 

** Bez ohledu na bodové ohodnocení, přednostně bude vždy přijato dítě v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky.  

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/uvod/kriteria-prijimani/