Archiv kategorie: Aktivity ve škoce

Výtvarní činnost a tvoření

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/vytvarni-cinnost-a-tvoreni/

Aktivity a kroužky

Angličtina:  úterý- 14.30-15.15 h.

    –  povede: p. Mgr. Dominika Abrahámová

Logopedie:

    –  povede: p.uč. Martina Šmídová    

Předškoláček:  úterý dopoledne 

    – povede: p. uč. Kristýna Henslová, DiS

Flétničky:  středa dopoledne

    –  povede: p.řed.  Sylva Fišerová

Jogínci:  1-2x za měsíc

    –  povede p. řed. Sylva Fišerová

Kuchtíci:   příležitostně

    –  povede p. řeitelka  i p. učitelka

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/aktivity/

Pravidelné akce

 

 • Logopedický průzkum- depistáž
 • Drakiáda
 • Divadelní představení 
 • Fotografování – Zimní chaloupka
 • Podzimní hrátky s listím, sběr kaštanů pro zvířátka do lesa
 • Oslava Halloween- Den strašidel
 • Lampiónový průvod
 • Mikulášská besídka
 • Adventní pásmo v kostele
 • Vánoční výroba svícnů s DDM v ČT
 • Vánoční dílničky s rodiči
 • Pečení cukroví
 • Zdobení stromečku
 • Vánoční nadílka – besídka pro rodiče a příbuzné
 • Karneval
 • Návštěva knihovny
 • Čarodějnický rej
 • Plavecký výcvik
 • Velikonoční výstava
 • Den Země v UO
 • Exkurze do 1. třídy s aktovkami
 • Besídka ke Dni matek
 • Zápis do MŠ – Den otevřených dveří
 • Hra Na stopovanou s hledáním pokladu
 • Oslava ke Dni dětí
 • Den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici 
 • Den otců – pokusy
 • Výlet s rodiči do Zoo
 • Sportovní hry mateřských škol v UO
 • Rozloučení s předškoláky – pasování 

  a další akce, které nám školní rok přinese, postupně doplňujeme.    

Permanent link to this article: http://www.ms-knapovec.cz/akce/